Properat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

                                                                        

Properat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  jest spółką celową utworzoną do realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Marecki Dom zlokalizowanego w Markach przy ul. Bandurskiego 24 b.

 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszaway, XIII Wydział Godpodarczy pod nr KRS 0000528029. NIP: 951-235-32-32. REGON: 145988335. 

 

Inwestycja Marecki Dom jest finansowana ze środków własnych  oraz kredytowana przez Bank.

 

Poprzednio zrealizowane inwestycje,  m.in:

Osiedle mieszkaniowe STRUMYKOWA

Budynek przy ul. Bartyckiej 22 C w Warszawie. 

Osiedle Na Mazowszu Dom ... w Markach przy ul. Bandurskiego 22. 

Osiedle Villana Apartamenty w Aninie przy  ul. Poprzecznej.